Kontrolní prohlídky a servis

Kontrolní prohlídky a servis

Kontrolní prohlídky

Po každém roce provozu regálových systém? provádíme kontrolní prohlídku. Cílem je zjistit stav regálového systému po roce užívání a p?edejít tak škodám na skladovacím vybavení, uskladn?ném materiálu, zboží nebo úraz?m personálu. Tuto prohlídku provádíme bez ohledu na délku záruky.

Výsledkem prohlídky je návrh spole?nosti Novotný s.r.o. na opravu poškozených díl? podepsaný zástupci obou firem.

Opravy

Opravu standardních díl? provádíme po domluv? do n?kolika dn?. Za tímto ú?elem disponujeme skladem díl? regálových systém?.

Kontakt
vepište číselný kód
Novinky