Rotomaty pro administrativu a Rotomaty pro průmysl

Rotomaty pro administrativu a Rotomaty pro průmysl

Rotomat pro administrativu

Časy kartotékových skříní a stěn se šanony jsou minulostí, zrovna tak jako pracné vyhledávání a máročná manipulace. Všechny tyto činnosti jsou standardně spojovány se značnou fyzickou námahou a časovou náročností.

ROTOMAT pro administrativu maximálně využívá výšku prostoru a dokáže zvýšit úložnou kapacitu o více než 60%. Vzhledem k tomu je možno podstatně redukovat prostory nutné k uložení spisů.

ROTOMAT pro administrativu vyhledá v několika sekundách požadovaný spis a na stisknutí tlačítka jej dopraví do výdejního místa. Veškerá manipulace se spisy probíhá v optímání poloze obsluhy a tím je zajištěna maximální ergonomičnost pracoviště.

Obslužný otvor ROTOMATU je možno uzavřít a zamknout. Uložené dokumenty jsou chráněny nejen proti vlivu okolního prostředí, ale rovněž proti nepovolanému přístupu. Bezpečnost prostoru obsluhy ROTOMATU je zajištěna několika nezávislými systémy kontroly.

Hlavní výhody ROTOMATU pro administrativu:

 • úpora prostoru skladovacího prostoru
 • rychlé vyhledání dokumentu z jednoho místa
 • ergonomičnost pracoviště (minimální námaha, vše z jednoho místa)
 • zabezpečení dokumentů
  • před vlivem okolního prostředí (prašnost, světlo, uv záření)
  • proti nepovolanému přístupu
 • bezpečnost obsluhy

Rotomat pro průmysl

ROTOMAT zajišťuje pohyb zboží k obsluze a ne pohyb obsluhy ke zboží. Tímto způsobem jsou podstatně zkráceny manipulačí časy a je možno značně zvýšit produktivitu a operativnost celého skladového systému..

Vysoce výkonná řídící jednotka ROTOMATU má možnost propojení s podnikovým centrálním informačním systémem. Požadované zboží je k dispozici pouhým stiskem tlačítka a v ergonometricky optimální poloze. ROTOMAT snižuje rizika úrazu odbouráním nabytečných manipulačních oprací. Chrání veškeré uložené díly před působením vnějších vlivů jako je např. prach nebo světlo a proti nepovolanému přístupu.

ROTOMAT představuje ideální skladovací systém pro dosažení maximální skladové kapacity na minimálním prostoru. Výškově je ROTOMAT prakticky neomezen a pro obsluhu zajišťuje trvale optimální pracovní prostředí při skladových manipulacích.

Hlavní výhody ROTOMATU pro průmysl:

 • úpora prostoru skladovacího prostoru
 • rychlé vyhledání materiálu (díly, nářadí, nástroje, spojovací materiál, přípravky atd.) z jednoho místa
 • zákrácení manipulačních časů s materiálem
 • ergonomičnost pracoviště (minimální námaha, vše z jednoho místa)
 • zabezpečení materiálu
  • před vlivem okolního prostředí (prašnost, světlo, uv záření)
  • proti nepovolané manipulaci s materiálem
 • bezpečnost obsluhy
Kontakt
vepište číselný kód
Novinky